dinsdag 31 mei 2016

Niet 100% NL

Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Als je in Amsterdam bent geboren, dan word je door de burgemeester verwelkomt als Amsterdammer ongeacht de afkomst van je ouders. Maar 100% procent NL word ik niet. De overheid maakt wettelijk onderscheid tussen autochtone Nederlanders met zoveel generaties 'puur' Nederlands bloed en de allochtone Nederlander als er drie generaties terug sprake is van een voorouder die niet in Nederland is geboren.
Mijn vader was in een Nederlandse kolonie geboren, maar hij werd niet gezien als Nederlander, maar in zijn geval als Surinamer en allochtoon. Mijn moeder was geboren Rotterdamse en autochtoon, maar ik blijf volgens de wet allochtoon, zo ook mijn kind en zijn eventuele kinderen.
Waarom dit onderscheid en is deze wet wenselijk en houdbaar?
In Amerika geldt: spreek onze taal, volg onze regels dan ben je een van ons. En dat is goed voor de cohesie van een land. Het onderscheid autochtoon/allochtoon betekent gevoelsmatig dat ik en velen met mij er nooit helemaal bij horen. Het feit dat de overheid dat onderscheid maakt tussen wij en zij, is een vrijbrief voor het 'autochtone' volk om daar in te volgen. En ze staan in hun recht, want het is wettelijk zo vastgelegd.
Niemand wil toegeven hoe schadelijk deze subtiele vorm van segregatie is en wat de gevolgen zijn voor een maatschappelijk klimaat. De wet verdeelt het volk in wij- en zij-groepen, maar de overheid wil wel dat de zij-groep zich onderwerpt aan de wij-groep als in één voor allen ook al is het niet allen voor één. Is het dan vreemd als een allochtone Nederlander zich terugtrekt in zijn eigen hoek met mede-allochtonen? Een bekend verschijnsel bij afwijzing is dat de afgewezene de afwijzende ook afwijst. Volgt u het nog?

Ondertussen schreeuwt het onrustige klimaat met polarisatie, radicalisering en terrorisme om eenheid en saamhorigheid. Als mensen zich geaccepteerd voelen dan is er geen behoefte om zich af te scheiden en worden wij als Nederlands volk daadwerkelijk één. Zo werkt integratie. Maar de overheid moet die stap maken, zodat ik niet langer hoef uit te leggen 'waar ik vandaan kom' als ik zeg dat ik uit Amsterdam kom. Dan is het namelijk vanzelfsprekend dat Nederlanders met al zijn voormalige koloniën, gastarbeiders en als onderdeel van Europa nu eenmaal niet allemaal blond haar en blauwe ogen hoeven te hebben. Eén voor allen en allen voor één is het enige antwoord op de heersende onrust gevoed door wraaklust van terroristen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten