zondag 31 december 2017

Als ik naar jou kijk dan zie ik een stukje van mezelf

Deze woorden gaan gepaard met een spiegeltje dat wordt gedragen als button, ontworpen door Ane C. Ose, een Noorse documentairemaker woonachtig in Nederland. Ik stond met haar te praten in de supermarkt en terwijl ik haar aankeek, werd mijn aandacht afgeleid naar het opgespelde spiegeltje. De button nodigde uit tot praten en inderdaad zag ik in het spiegeltje een stukje van mezelf. Onwillekeurig moest ik glimlachen.

Ose kwam op het idee na het horen van de Geert Wilders 'Minder Marokkanen'- uitspraak. Waar de wereld, nog meer dan een jaar geleden, schreeuwt om verbinding met elkaar in plaats van polarisatie, kunnen haar woorden niet oprechter klinken. Mij raakten ze direct in mijn hart. Iedereen zou zo'n button moeten dragen en even stil staan bij die ander op straat, in de supermarkt, in de bus of tram die net als ik eet, drinkt, zorgen heeft over zijn/haar kind, moe thuis komt van een lange dag, maar ook kan lachen, helpen, delen.

Nu is het moment om niet alleen naar de ander te kijken maar hem/haar ook echt te gaan zien zonder vooringenomenheid. Als je je richt op de overeenkomsten, worden verschillen kleiner. Ik ben niet tegen verschillen. Goddank zijn die er, want ze verrijken het leven. Niets stompt meer af dan één enkel perspectief. Maar als verschillen betekent, dat een ieder vanachter zijn eigen raam naar buren loert en fantaseert hoe eng die wel zouden kunnen zijn vanwege kleur of klederdracht, dan is het tijd voor de spiegel. Niemand woont op een eiland en uiteindelijk zullen we het samen met elkaar moeten doen. Als kind keek ik met mijn ouders, de een Surinaams, de ander Nederlands, steevast elke zondagmiddag naar Star Trek. De serie was toen vernieuwend met zijn multiculturele cast en helaas nu nog steeds lijken veel films, tv en boeken te blijven hangen in de jaren '50 van de vorige eeuw. Wat kunnen we van zo'n oude serie uit de zestiger jaren nog veel leren. Maar voor nu zou iedereen de button van Ose moeten dragen. Een simpel iets dat bij de ander niet alleen een glimlach ontlokt, maar ook een moment van bezinning en hopelijk die van verbinding.